estate2-4-stanbha-asana

sequenza estiva 4: stambha-asana