video-adho-mukha-svanasana

Video yoga: come fare Adho Mukha Svanasana, spiegato da Mark Stephens